Generelle vilkår og betingelser og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for kontrakter som du inngår med oss som leverandør (TUNERSHOP GmbH) via nettstedet www.tunershop.no. Med mindre annet er avtalt, vil inkluderingen av noen av dine egne vilkår og betingelser som brukes av deg bli protestert mot.

(2) En forbruker i henhold til følgende forskrifter er enhver fysisk person som konkluderer med en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig kan tilskrives verken deres kommersielle eller deres uavhengige faglige aktivitet. En gründer er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med juridisk kapasitet som, når han inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.


§ 2 Inngåelse av kontrakten

(1) Innholdet i kontrakten er salg av varer, inkludert nedlastingsprodukter (digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk databærer).

(2) Allerede med publisering av det respektive produktet på nettstedet vårt, sender vi inn et bindende tilbud til deg om å inngå en kontrakt via det elektroniske handlekurvsystemet under betingelsene som er angitt i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via det elektroniske handlekurvsystemet som følger:
Varene som er ment for kjøp lagres i "handlekurven". Via den tilsvarende knappen i navigasjonsfeltet kan du ringe opp "handlekurven" og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha ringt opp "Kasse" -siden og skrevet inn personopplysningene samt betalings- og fraktbetingelsene, vil bestillingsdataene endelig vises som en bestillingsoversikt.Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmåte, vil du enten bli ført til bestillingsoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettstedet til leverandøren av det umiddelbare betalingssystemet.
Hvis du blir omdirigert til det respektive øyeblikkelige betalingssystemet, velger eller skriver du inn dataene dine deretter. Til slutt, på nettstedet til leverandøren av det umiddelbare betalingssystemet eller etter at du har blitt omdirigert tilbake til vår nettbutikk, vil bestillingsdataene vises som en ordreoversikt.Før du sender bestillingen, har du muligheten til å sjekke informasjonen i bestillingsoversikten igjen, endre den (også via "tilbake" -funksjonen i nettleseren) eller kansellere bestillingen.
Ved å sende inn bestillingen via den tilsvarende knappen ("kjøp" eller lignende betegnelse), erklærer du aksept av tilbudet på en juridisk bindende måte, der kontrakten er inngått.

(4) Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med inngåelse av kontrakten er delvis automatisert via e-post. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har lagret hos oss er riktig, at mottak av e-postene er teknisk sikret og spesielt at spamfiltre ikke forhindrer det.


§ 3 Lisens til å bruke nedlastingsprodukter

(1) Nedlastingsproduktene som tilbys er beskyttet av opphavsrett. Du vil motta en enkel lisens til å bruke hvert nedlastingsprodukt som er kjøpt fra oss, med mindre annet er angitt i det respektive tilbudet.

(2) Den enkle lisensen inkluderer tillatelse til å lagre og / eller skrive ut en kopi av nedlastingsproduktet på datamaskinen eller annen elektronisk enhet til personlig bruk.
Du har ikke lov til å kopiere mer. Du har uttrykkelig forbud mot å endre eller redigere noen fil eller deler av den og gjøre den tilgjengelig på noen måte for tredjeparter privat eller kommersielt.


§ 4 Oppbevaringsrett, oppbevaring av tittel

(1) Du kan bare utøve en rett til oppbevaring hvis det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom til full betaling av kjøpesummen.

(3) Hvis du er gründer, skal følgende gjelde i tillegg:

a) Vi reserverer eiendomsrett til varene inntil alle krav som oppstår fra det nåværende forretningsforholdet er fullstendig kompensert. Før overføring av eierskap av varene underlagt oppbevaring av eiendomsrett, er det ikke tillatt å pantsette eller overføre ved hjelp av sikkerhet.

b) Du kan videreselge varene i det ordinære forretningsløpet. I dette tilfellet tilordner du her allerede til oss alle krav i beløpet på fakturabeløpet som påløper deg fra videresalget, vi godtar oppdraget. De er videre autorisert til å kreve inn kravet. Men hvis du ikke oppfyller betalingsforpliktelsene dine på riktig måte, forbeholder vi oss retten til å kreve inn kravet selv.

c) Ved kombinasjon og blanding av de reserverte varene skal vi erverve medeierskap av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien av de reserverte varene og de andre bearbeidede varene på behandlingstidspunktet.

d) Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene som vi har krav på på forespørsel fra deg i den grad realisable verdien av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10%. Valget av verdipapirene som skal frigis er pålagt oss.


§ 5 Garanti

(1) De lovbestemte garantirettighetene eksisterer.

(2) Som forbruker blir du bedt om å sjekke varen umiddelbart etter levering for fullstendighet, åpenbare feil og transportskader og for å informere oss og speditøren om eventuelle klager så snart som mulig. Hvis du ikke overholder dette, vil dette ikke ha noen innvirkning på dine lovbestemte garantikrav.

(3) I den grad du er gründer, skal følgende gjelde i avvik fra ovennevnte garantibestemmelser:

a) Bare vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse skal anses å ha blitt avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlig ros og uttalelser fra produsenten.

b) I tilfelle feil, skal vi etter eget skjønn gi garanti ved reparasjon eller etterfølgende levering. Hvis rettsmiddelet av feilen mislykkes, kan du, etter eget skjønn, kreve en reduksjon eller trekke deg fra kontrakten. Rettsmiddelet av feil skal anses å ha mislyktes etter et mislykket andre forsøk, med mindre annet er angitt spesielt av arten av varen eller feilen eller de andre omstendighetene. Ved utbedring trenger vi ikke å bære de økte kostnadene ved overføring av varene til et annet sted enn ytelsesstedet, forutsatt at overføringen ikke samsvarer med den tiltenkte bruken av varene.


c) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Forkorting av fristen gjelder ikke:

- forårsaket skyldige skader som kan tilskrives oss fra skade på liv, lemmer eller helse og i tilfelle andre skader forårsaket med vilje eller grovt uaktsomhet;
- i den grad vi har skjult feilen på en uredelig måte eller har påtatt oss en garanti for kvaliteten på varen;
- når det gjelder varer som, i samsvar med deres vanlige bruk, har blitt brukt til en bygning og som har forårsaket dens defekthet;
- ved lovpålagte regresskrav som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.


§ 6 Valg av lov, utførelsessted, jurisdiksjon

(1) Tysk lov gjelder. Når det gjelder forbrukere, skal dette lovvalget bare gjelde i den grad dette ikke frarøver beskyttelsen gitt av obligatoriske bestemmelser i loven i staten forbrukerens vanlige bosted (prinsippet om gunstighet).

(2) Ytelsesstedet for alle tjenester som oppstår fra de eksisterende forretningsforholdene med oss, så vel som jurisdiksjonsstedet, er vårt registrerte kontor, i den grad du ikke er forbruker, men en kjøpmann, en juridisk enhet i henhold til offentlig lov eller et spesielt fond i henhold til offentlig lov. Det samme gjelder hvis du ikke har et generelt jurisdiksjonssted i Tyskland eller EU, eller hvis bosted eller vanlig opphold ikke er kjent på det tidspunktet handlingen blir brakt. Retten til å klage til retten på et annet lovbestemt jurisdiksjonssted forblir upåvirket av dette.

(3) Bestemmelsene i FNs salgslov gjelder uttrykkelig ikke.II. Kundeinformasjon

1. Selgerens identitet

TUNERSHOP GmbH
Til ballen fange 21
95119 Naila
Tyskland
Tlf: 09282-963920
E-post: info@tunershop.no


Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen tilbyr en plattform for tvisteløsning utenfor domstolen (ODR-plattformen), som du kan få tilgang til under https://ec.europa.eu/odr  (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informasjon om inngåelse av kontrakten

De tekniske trinnene for inngåelse av kontrakten, inngåelse av selve kontrakten og korreksjonsalternativene utføres i samsvar med bestemmelsene "Inngåelse av kontrakten" i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstekst

3.1. Kontraktsspråket er tysk .

3.2. Den fullstendige teksten i kontrakten vil ikke bli lagret av oss. Før du sender bestillingen via det elektroniske handlekurvsystemet, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk via nettleserens utskriftsfunksjon. Etter mottak av bestillingen av oss, vil bestillingsdataene, den lovlig foreskrevne informasjonen for avstandskontrakter og de generelle vilkårene og betingelsene bli sendt til deg igjen via e-post.

4. Regler for god oppførsel

4.1. Vi har sendt inn kjøperens selkvalitetskriterier for Händlerbund Management AG, som kan sees på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf  (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Viktige egenskaper ved varene eller tjenestene

De essensielle egenskapene til varene og / eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. Prisene som er oppgitt i de respektive tilbudene samt fraktkostnadene representerer totale priser. De inkluderer alle priskomponenter, inkludert alle gjeldende avgifter.

6.2. Fraktkostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan kalles opp via en tilsvarende utpekt knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre gratis frakt er lovet.

6.3. Hvis leveransen gjøres til land utenfor EU, kan vi pådra oss ekstra kostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel e.B toll, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutakursgebyrer for kredittinstitusjonene), som skal bæres av deg.

6.4. Eventuelle kostnader som påløper for overføring av penger (overførings- eller valutakursgebyrer for kredittinstitusjonene) skal bæres av deg i tilfeller der leveransen er gjort til et EU-medlemsland, men betalingen ble igangsatt utenfor EU.

6.5. Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg er angitt under en tilsvarende knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

6.6. Med mindre annet er oppgitt for de enkelte betalingsmetodene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten umiddelbart.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og, hvis aktuelt, eksisterende leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende utpekt knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

7.2. I den grad du er forbruker, er det lovregulert at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forverring av den solgte varen under utsendelse bare skal overføres til deg ved overlevering av varene, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportselskap som ikke er navngitt av entreprenøren eller en person som ellers er utpekt til å utføre forsendelsen.

Hvis du er en gründer, er levering og utsendelse på din risiko.

8. Lovbestemt ansvar for mangler

Ansvar for mangler er underlagt "Garanti"-bestemmelsen i våre generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkårene og kundeinformasjonen ble utarbeidet av advokatene til Händlerbund, som spesialiserer seg på IT-lov, og blir permanent sjekket for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer den juridiske sikkerheten til tekstene og er ansvarlig ved advarsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service  (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

sist oppdatert: 10.20.2020